Archiwum Kategorii: Komisje Sejmowe

Wystąpienie poseł Teresy Glenc dotyczące wprowadzenia e-recepty

Jednym z punktów 59. posiedzenia Sejmu RP było sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. W imieniu Komisji Zdrowia sprawozdanie przedstawiła… Czytaj więcej »

Fot. Paweł Kula

43. posiedzenie Komisji Zdrowia

5 października 2016 r. poseł Teresa Glenc uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zdrowia. Parlamentarzyści rozpatrzyli informację na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce – system kształcenia diagnostów, zmiany prawne dotyczące ww…. Czytaj więcej »

Poseł Teresa Glenc sprawozdawcą projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

4 października 2016 r. Komisja Zdrowia kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 769), omawianego 4 października 2016 r…. Czytaj więcej »