O mnie

Poseł na Sejm RP Teresa GlencTeresa GlencUrodziłam się 27 maja 1958 w Gorzyczkach w powiecie wodzisławskim. Od listopada 2015 pełnię mandat Posła na Sejm RP z okręgu nr 30 (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty: wodzisławski, mikołowski, rybnicki i raciborski). Z wykształcenia jestem nauczycielem języka polskiego. Filologię polską ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W swoim zawodzie pracowałam przez prawie 30 lat. W roku 2003 otrzymałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

RODZINA
Wywodzę się z tradycyjnej śląskiej rodziny. To z domu rodzinnego wyniosłam wiarę, przywiązanie do wartości, miłość do śląskiej tradycji. Mój dziadek Edward był uczestnikiem trzech Powstań Śląskich. Moja mama Klara po wojnie pracowała jako przedszkolanka, pełniła rolę lokalnej poetki, autorki scenariuszy i reżyserki spektakli teatralnych o treści patriotyczno-religijnej. Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci; córkę Renatę i syna Piotra.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

Przez wiele lat udzielałam się w organizacjach społecznych i religijnych (m.in. Ruch Światło-Życie, ZHP, Komitety Obywatelskie, Klub „Gazety Polskiej” w Wodzisławiu Śl.). Wraz z mężem od roku 2009 należymy do Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w Rogowie. Działalność w Prawie i Sprawiedliwości rozpoczęłam w 2005 roku. Kilkakrotnie obejmowałam funkcje w powiatowych i okręgowych zarządach PiS. W roku 2015 w wyborach prezydenckich wspierałam kandydaturę Andrzeja Dudy jako członek okręgowego sztabu wyborczego oraz Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia. W latach 2010-2015 pełniłam funkcję radnej powiatu wodzisławskiego – do czasu uzyskania mandatu poselskiego w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. W Sejmie pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pełnię również funkcję wiceprzewodniczącej trzech zespołów parlamentarnych: Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, Rolnego Zespołu Parlamentarnego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 2022 roku pełnię funkcję pełnomocnika PiS w okręgu 72 (Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, powiat raciborski).