Tag Archives: Komisja Zdrowia

2. sprawozdanie Komisji Zdrowia z projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

21 października 2016 r. poseł Teresa Glenc przedstawiła sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Sejm na… Czytaj więcej »

Fot. Paweł Kula

Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia

22 września 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji: Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia, w których uczestniczyła poseł Teresa Glenc. Komisje przystąpiły do pierwszego czytania… Czytaj więcej »