35. posiedzenie Sejmu RP – podsumowanie

Zakończyło się 35. posiedzenie Sejmu RP. Procedowano m.in.:

  • ustawę o transporcie kolejowym – zmiany dotyczyły wprowadzenia państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty oraz systemu monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji
  • ustawę wprowadzającą nowe regulacje dla dostawców platform udostępniających wideo i modyfikującą przepisy dotyczące ochrony konsumentów, szczególnie małoletnich
  • ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2020 r. i udzielono rządowi absolutorium
  • przyjęto specustawę rozpoczynającą formalnie inwestycję odbudowy Pałacu Saskiego zniszczonego podczas II wojny światowej
  • znowelizowno ustawy: o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *