III. edycja Programu Inwestycji Strategicznych !

Dziś Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Edycja ta była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Zostały one pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Cieszę się, że wśród inwestycji, którym przyznano finansowanie w naszym regionie znalazły się:

POWIAT WODZISŁAWSKI:
– Gmina_Godów: Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
 Gmina Gorzyce: Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śląskiej
– Gmina Lubomia: Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu
– Gmina Marklowice: Podniesienie walorów turystycznych Gminy Marklowice
– Gmina Mszana: Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa; Termomodernizacja szkoły w Gogołowej
– Pszów – profil miasta: Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów; Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy K. Miarki w Pszowie
– Rydułtowy: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach

POWIAT RACIBORSKI:
Gmina Kornowac: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap II (Rzuchów)
– Gmina Krzanowice: Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i Zawadzkiego w miejscowości Krzanowice; Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice
– Gmina Krzyżanowice: Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice
Gmina Nędza: Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy
– Gmina Pietrowice Wielkie: Przebudowa drogi gminnej (ul. Długiej) m. Samborowice o łącznej dł. ok. 575 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, zjazdy publ., kan. deszczowa, itp.); Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego w m. Krowiarki
– Urząd Gminy Rudnik: Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność – I etap
– Powiat Raciborski: Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim

POWIAT RYBNICKI:
– Urząd Gminy Lyski: Przebudowa nawierzchni oraz obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu

POWIAT MIKOŁOWSKI:
– Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II
-: Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *