Interpelacje

Zapraszamy do zapoznania się z interpelacjami, które złożyła poseł Teresa Glenc.

Interpelacje:

 1. Interpelacja nr 1738 skierowana do ministra zdrowia w sprawie możliwości uniezależnienia się gliwickiego oddziału Centrum Onkologii od Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i utworzenia odrębnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
 2. Interpelacja nr 3489 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających ustalenie jasnych i przejrzystych obowiązków sprawozdawczości z wydatkowania przez samorząd terytorialny części oświatowej subwencji ogólnej
 3. Interpelacja nr 6016 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia przez rząd RP działań w celu przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie
 4. Interpelacja nr 6056 skierowana do ministra finansów w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości
 5. Interpelacja nr 6145 skierowana do do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości
 6. Interpelacja nr 6997 do ministra środowiska w sprawie kolizji norm Prawa wodnego z normami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 7. Interpelacja nr 6998 do ministra zdrowia w sprawie zakładów aktywności zawodowej
 8. Interpelacja nr 7177 w sprawie tworzenia oddziałów integracyjnych w szkołach artystycznych
 9. Interpelacja nr 7851 do ministra edukacji narodowej w sprawie obciążeń publicznoprawnych OHP
 10. Interpelacja nr 8226 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016
 11. Interpelacja nr 10673 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie OHP jako jednostek oświaty
 12. Interpelacja nr 10674 do ministra edukacji narodowej w sprawie OHP jako jednostek oświaty

Odpowiedzi na interpelacje:

 1. Odpowiedź na interpelację nr 1738 w sprawie możliwości uniezależnienia się Gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii od Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i utworzenia odrębnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
 2. Odpowiedź na interpelację nr 3489 w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających ustalenie jasnych i przejrzystych obowiązków sprawozdawczości z wydatkowania przez samorząd terytorialny części oświatowej subwencji ogólnej
 3. Odpowiedź na interpelacje nr 6016 w sprawie podjęcia przez rząd RP działań w celu przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie
 4. Odpowiedź na interpelację 6056 w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości
 5. Odpowiedź na interpelację nr 6145 w sprawie zwolnienia jednostek OHP z podatku od nieruchomości
 6. Odpowiedź na interpelację nr 6997 w sprawie kolizji norm Prawa wodnego z normami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 7. Odpowiedź na interpelację nr 6998 w sprawie zakładów aktywności zawodowej
 8. Odpowiedź na interpelację nr 7177 w sprawie tworzenia oddziałów integracyjnych w szkołach artystycznych
 9. Odpowiedź na interpelację nr 7851 w sprawie obciążeń publicznoprawnych OHP
 10. Odpowiedź na interpelację nr 8226 w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016
 11. Odpowiedź na interpelację nr 10673 w sprawie OHP jako jednostek oświaty
 12. Odpowiedź na interpelację nr 10674 w sprawie OHP jako jednostek oświaty